Warsztaty integracyjne: edycja 1

Praca grupowa – Warsztaty integracyjne: edycja I

Początek roku akademickiego to czas, w którym w murach uczelni pojawiają się nowi studenci. Na przełomie października i listopada 2016 roku Stowarzyszenie Absolwentów i Studentów Pedagogiki zorganizowało pierwszą edycję warsztatów integracyjnych dedykowanych wszystkim abiturientom rozpoczynającym naukę w Instytucie Pedagogiki.

Celem warsztatów skierowanych do zeszłorocznych maturzystów oraz absolwentów studiów I stopnia była integracja studentów w obrębie utworzonych grup ćwiczeniowych. W trakcie warsztatów, przeprowadzonych przez członków SAiSP, uczestnicy poprzez szereg ćwiczeń mogli poznać się wzajemnie w sympatycznej i sprzyjającej tworzeniu zespołu atmosferze.

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom studentów kontynuujących studia w nowopowstałych grupach, przygotowaliśmy warsztaty integracyjne wzbogacone o elementy budowania zespołu. Te warsztaty kierowaliśmy szczególnie do studentów drugiego roku studiów I stopnia. Dla uczestników warsztatów przygotowaliśmy szereg zadań, poprzez które mogli rozwinąć umiejętność współdziałania w grupie, poznali teorię ról zespołowych oraz zasady poprawnej komunikacji, a wszystko po to by ustrzec się błędów wpływających negatywnie na funkcjonowanie grupy.

W mojej oraz uczestniczek warsztatów opinii, zajęcia te pozwoliły im lepiej się poznać i polubić, stały się zalążkiem dla tworzenia relacji koleżeńskich, co z satysfakcją obserwowałam też później. Cennym dla studentek doświadczeniem były ćwiczenia z elementami budowania zespołu, podczas których mogły: ćwiczyć poprawną komunikację, rzeczowo dyskutować, współdziałać w rozwiązywaniu problemów, praktykować przyjmowanie różnych ról społecznych, wyłanianie się liderek w zależności od postawionego zadania.

dr Jolanta Kędzior