SKĄD POMYSŁ NA
ZAŁOŻENIE STOWARZYSZENIA?

Przedstawiciele innych zawodów posiadają przestrzeń, w której mogą się zrzeszać, przedstawiać swoje pomysły i podejmować inicjatywy. Brakowało nam podobnej organizacji skierowanej do studentów i absolwentów pedagogiki dlatego postanowiliśmy ją stworzyć – dla siebie i innych. Naszym podstawowym założeniem jest aktywizacja środowiska pedagogów oraz przeciwdziałanie problemowi braku zatrudnienia po studiach pedagogicznych poprzez zbieranie doświadczenia zawodowego pod egidą Stowarzyszenia. Sprawdź, czy nasza Wizja i Misja pokrywają się z Twoimi!

KIM JESTEŚMY?

W większości obecnymi już absolwentami albo – jeszcze chwilkę będących – studentami Pedagogiki Uniwersytetu Wrocławskiego. Staraliśmy się tak dobierać członków założycieli, by wnosili oni różne bagaże doświadczeń, zainteresowania i predyspozycje. Nasze Stowarzyszenie przywozi na myśl mozaikę pedagogów po odmiennych specjalnościach, dzięki czemu mamy szeroką perspektywę w myśleniu i działaniu w obszarze pedagogiki. Poznaj nas bliżej!

CO STOWARZYSZENIE
MOŻE MI DAĆ?

Chcemy, by każdy członek Stowarzyszenia miał szansę zrewidować i określić swoją zawodową ścieżkę; by zintegrował się z podobnymi sobie ludźmi; by znalazł przestrzeń, w której chce, może i potrafi się realizować oraz by nabył kompetencje pomocne przy szukaniu odpowiadającej mu pracy. Chcemy stworzyć przestrzeń do działania i możliwość odkrycia swoich talentów, a także umożliwić poznanie dobrze działającej organizacji pozarządowej, która może wiele zaoferować.

CO MOGĘ ROBIĆ
W STOWARZYSZENIU?

W Stowarzyszeniu każdy może podejmować własne inicjatywy oraz korzystać  tego, co dla Was przygotowaliśmy. Starter pack, jaki dostajecie to: możliwość przegadania Waszych pomysłów edukacyjnych w formie konsultacji, doradztwo zawodowe i coaching kariery oraz warsztaty, które odbywać będą się min. raz w miesiącu. Wszystkich chętnych zapraszamy również do angażowania się w planowane i istniejące już działania członków SAiSPu:

– świadczenie pomocy psychopedagogicznej dla i przez członków Stowarzyszenia (szkolenia, coachingi, konsultacje);

– organizowanie i udział w spotkaniach, szkoleniach, działaniach twórczych oraz kampaniach społecznych związanych z pedagogiką;

– organizowanie kursów, konferencji, seminariów, warsztatów, wystaw, koncertów, imprez integrujących społeczność lokalną oraz propagujących cele Stowarzyszenia;

– organizowanie konkursów i przyznawanie nagród;

– umożliwianie osobom zainteresowanym udziału we wszelkich formach rozwoju intelektualnego, mieszczących się w zakresie działalności Stowarzyszenia (pomoc przy realizowaniu oddolnych inicjatyw).

NIE JESTEM PEDAGOGIEM, CZY MOGĘ BYĆ CZŁONKIEM STOWARZYSZENIA?

Tak, Stowarzyszenie jest dedykowane również pasjonatom i sympatykom pedagogiki. Trzeba jednak pamiętać, że w naszym Stowarzyszeniu będą realizowane projekty związane z tematyką edukacyjną.

POCHODZĘ Z INNEGO MIASTA NIŻ WROCŁAW. CZY MOGĘ BYĆ CZŁONKIEM STOWARZYSZENIA?

Obecnie fizycznie działamy tylko we Wrocławiu, jednak zapraszamy do współpracy zdalnej osoby mieszkające poza stolicą Dolnego Śląska. Wszak realizować pedagogiczne projekty można także przez internet. W naszych planach jest założenie oddziałów w innych wojewódzkich miastach akademickich. Jeśli interesuje Cię taka opcja – skontaktuj się z nami!

Z JAKIMI KOSZTAMI WIĄŻE SIĘ BYCIE CZŁONKIEM STOWARZYSZENIA?

Członkowie Stowarzyszenia mają obowiązek opłacać składki członkowskie, które w tym roku akademickim zostały uchwalone na 40 zł za rok. Tutaj możesz przeczytać o naszym regulaminie opłacania składek członkowskich.

CZY MOGĘ ZAPŁACIĆ SKŁADKĘ CZŁONKOWSKĄ W RATACH?

Tak, przewidujemy możliwość opłacania składek w ratach. Jesteśmy pedagogami – wszystkich traktujemy indywidualnie. Tutaj możesz przeczytać o naszym regulaminie opłacania składek członkowskich.

W JAKI SPOSÓB MOGĘ WSPÓŁPRACOWAĆ ZE STOWARZYSZENIEM,
NIE BĘDĄC JEGO CZŁONKIEM?

W ramach Stowarzyszenia zamierzamy prowadzić szereg inicjatyw psychopedagogicznych (doradztwo zawodowe, coachingi, warsztaty). Liczymy na udział w tych wydarzeniach osób spoza Stowarzyszenia, które będą chciały wesprzeć nas swoją wiedzą i doświadczeniem. Zapraszamy do współpracy wszystkich, którzy chcą dzielić się swoimi pomysłami i zaangażowaniem. Jeśli jesteś taką osobą, skontaktuj się z nami!

CO STOWARZYSZENIE MOŻE ZROBIĆ DLA”NIE-PEDAGOGÓW”?

W ramach Stowarzyszenia realizowane będą działania, w których uczestniczyć będą mogły różne osoby, które będą z powodu pewnych kryteriów pasować do grupy odbiorców danego projektu edukacyjnego. W zależności więc od zainteresowań oraz predyspozycji, działania będą realizowane dla „nie-pedagogów” z różnych grup wiekowych, posiadających różne potrzeby i dotykające różnych obszarów tematycznych. Będzie to min.: świadczenie pomocy psychopedagogicznej (szkolenia, coachingi, konsultacje); organizowanie działań twórczych oraz kampanii społecznych związanych z pedagogiką; warsztaty, wystawy, koncerty; imprezy integrujące społeczność lokalną. Tak naprawdę ograniczać będzie nas w tym jedynie wyobraźnia członków Stowarzyszenia.

ILE CZASU BĘDZIE ODE MNIE WYMAGAĆ DZIAŁALNOŚĆ W STOWARZYSZENIU?

Dokładnie tyle, ile będziesz chciała/chciał, mogła/mógł go poświęcić! Dla jednych Stowarzyszenie może stać się doskonałym miejscem sprawdzenia się i nabywania nowych kompetencji, dla którego poświęci niemal tyle czasu, co na Uczelnię, a dla drugich może to być miejsce, w którym chodzi na warsztaty czy korzysta z doradztwa zawodowego i coachingu. Nie ma jednej dobrej formuły – Ty ją dla siebie wybierasz.