Misja

Naszą misją jest tworzenie przestrzeni, w której studenci i absolwenci pedagogiki mogą zarówno dokształcać się, poszerzać wiedzę i otrzymywać potrzebną pomoc, jak i zdobywać doświadczenie poprzez realizację własnych projektów edukacyjnych.

Prowadzimy cykliczne szkolenia, konferencje i szereg inicjatyw psychopedagogicznych (doradztwo zawodowe, coachingi, warsztaty). Propagujemy koncepcję całożyciowego uczenia się, zarówno wśród członków stowarzyszenia jak i zewnętrznych beneficjentów jego działań. Aktywnie przeciwdziałamy problemom związanym z brakiem zatrudnienia po studiach pedagogicznych.

W naszej pracy kładziemy nacisk na rozwój, jakość, pasję, niezależność, rzetelność, kreatywność, szacunek i optymizm.

Nasze działania adresujemy do trzech grup. Studentów i absolwentów pedagogiki, sympatyków pedagogiki oraz reszty społeczeństwa – beneficjentów naszych projektów.

Wizja

Pragniemy pokazać kim jest i czym zajmuje się pedagog.

Działamy w wielu obszarach i zrzeszamy ludzi o wielu umiejętnościach, talentach i zainteresowaniach. Dążymy do aktywizacji społeczności pedagogów, tworzymy przestrzeń do samorozwoju oraz własnych inicjatyw.

Nasze działania rozpoczynamy na terenie Wrocławia. Z czasem będziemy stopniowo rozpowszechniać nasze idee w innych polskich miastach.

Cele

OBSZAR I: Rozwój organizacji


CEL OGÓLNY:
Rozwój Stowarzyszenia Absolwentów i Studentów Pedagogiki w latach 2016-2022 na terenie wybranych miast wojewódzkich.

CELE SZCZEGÓŁOWE:

  1. Działalność Stowarzyszenia Absolwentów i Studentów Pedagogiki (polegająca na ukonstytuowaniu norm, powstaniu schematów działań oraz wypracowaniu standardów jakości) skoncentrowana na Instytucie Pedagogiki Uniwersytetu Wrocławskiego do końca roku akademickiego 2017/2018.
  2. Utworzenie oddziałów Stowarzyszenia na innych wrocławskich uczelniach do końca roku akademickiego 2018/2019.
  3. Utworzenie oddziałów Stowarzyszenia w miastach Poznań, Toruń, Kraków, Warszawa oraz Gdańsk do końca roku akademickiego 2021/2022.
 

OBSZAR II: Projekty zaplanowane do końca roku akademickiego 2017/2018


CEL OGÓLNY:
Realizacja trzech wieloetapowych  projektów przez i dla studentów i absolwentów pedagogiki.

CELE SZCZEGÓŁOWE:

  1. Zrealizowanie warsztatów integracyjnych dla studentów pierwszego roku studiów I i II stopnia w dwóch pierwszych miesiącach roku akademickiego oraz dla nowo utworzonych grup specjalnościowych w ciągu dwóch pierwszych miesięcy nowego semestru.
  2. Zrealizowanie sesji coachingowych/doradczych prowadzonych przez min. 8 studentów lub absolwentów dla min. 16 osób.
  3. Zrealizowanie min. 10 szkoleń specjalistycznych, które odbywać się będą cyklicznie min. raz w miesiącu.