STOWARZYSZENIE ABSOLWENTÓW
I STUDENTÓW PEDAGOGIKI

Stowarzyszenie umożliwia młodym pedagogom zdobycie kompetencji poprzez warsztaty szkolenia doradztwo działania twórcze

Pierwsze w Polsce stowarzyszenie zrzeszające absolwentów i studentów pedagogiki! Dzielimy się z Wami wiedzą, umiejętnościami i doświadczeniem. Promujemy aktywizację, rozwój zawodowy oraz koncepcje całożyciowego uczenia się. Nasze działania adresujemy nie tylko do pedagogów, ale również do wszystkich sympatyków pedagogiki!